หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ กศน.อำเภอ/เขต  (อ่าน 4757 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เลิศชาย ปานมุข
ผู้ดูแลบอร์ด
นักโพสต์ VIP
********
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3947« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 11:46:47 AM »


ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ กศน.อำเภอ/เขต

ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของกศน. อำเภอ/เขต มี 12 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษาซึ่งทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบและมีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งมีจำนวน 8  ตัวบ่งชี้ คือ

1.1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
1.2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1.3  ผู้เรียนผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและต้นสังกัด
1.8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด


2.ตัวบ่งชี้อ้ตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่ประประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่สถานสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด มี 2 ตัวบ่งชี้คือ

1.9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัซญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
1.10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดด่นของสถานศึกษา


3.ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ เช่น โครงการยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง  สิ่งแวดล้อม ฯลฯมี 2  ตัวบ่งชี้

1.11 ผลของการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
1.12 เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา


หมายเหตุ  การประเมินภายนอกรอบสาม เน้นการพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่ากระบวนการทำงาน เพราะถือว่าเป็นภารกิจของการประเมินภายในของสถานศึกษาและการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด


ที่มา  :  นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467655

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: