หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ กศน.

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:

          อ้างอิงจาก blog ของอาจารย์เอกชัย ยุติศรี ครู กศน.อำเภอผักไห่ http://gotoknow.org/blog/nfeph999/416214
ท่านอาจารย์ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพระยะสั้นมาลงไว้ใน blog ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ผมเลยขออนุญาตนำลิ้งค์ไฟล์ดาวน์โหลดมาไว้ที่นี้ครับ

 คำสั่งอนุมัติหลักสูตร

 หลักสูตรในประเภทวิชาเกษตรกรรม

 หลักสูตรในประเภทวิชาคหกรรม

 หลักสูตรในประเภทวิชาพานิชยกรรม

 หลักสูตรในประเภทวิชาศิลปกรรม

 หลักสูตรในประเภทวิชาอุตสาหกรรม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ