หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  (อ่าน 36572 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เลิศชาย ปานมุข
ผู้ดูแลบอร์ด
นักโพสต์ VIP
********
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3947« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 09:31:02 PM »


ข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

1.วิธีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ข้อใดถูกต้อง
ก ชดใช้เป็นเงิน
ข ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้คงสภาพเดิม
ค ชดใช้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ สภาพและปริมาณอย่างเดียวกับที่เสียหาย
ง ทุกข้อ

2.คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งมีกี่คน
ก ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข ไม่เกินกว่า 5 คน
ค ไม่น้อยกว่า 7 คน
ง ไม่เกินกว่า 7 คน

3.การ ฟ้องของบุคคลภายนอกที่ได้รับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด บุคคลภายนอกจะฟ้องหน่วยงานใด
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่คนนั้น
ข ฟ้องหน่วยงานรัฐ
ค ฟ้องนายกรัฐมนตรี
ง ฟ้องกระทรวงการคลัง

4.การ ฟ้องร้องกรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องร้องต่อใครได้เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด
ค ฟ้องกระทรวงการคลังเท่านั้น
ง ไม่สามารถฟ้องร้องได้

5.กรณี ที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเอกชนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน
ก เจ้าหน้าที่รัฐ
ข หน่วยงานของรัฐ
ค กระทรวงการคลัง
ง เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ร่วม

6.ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หากโรงเรียนเกิดไฟไหม้
ก ผอ.โรงเรียน
ข ผอ.เขตฯ
ค เลขาฯสพฐ.
ง บุคคลตามมาตรา 53 ของพรบ.ครู

7.จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดเป็นจริงที่สุด
ก ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ
ข ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน
ค ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตรอบคอบ
ง ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน

8.ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องร้องเมื่อถูกละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน่วยงานใด
ก หน่วยงานรัฐ
ข ศาลยุติธรรม
ค กระทรวงการคลัง
ง ศาลปกครอง

9.ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 60
ข 90
ค 120
ง 180

10.หากหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบค่าสินไหม สิทธิของหน่วยงานรัฐที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนมี อายุความกี่ปี
ก ภายในครึ่งปี
ข ภายใน 1 ปี
ค ภายใน 2 ปี
ง ภายใน 5 ปี

*********************************************************************

เฉลยข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539


1-ง 2-ข 3- ง 4-ข 5-ก 6-ก 7-ค 8-ข 9-ง 10-ข

บันทึกการเข้า
เลิศชาย ปานมุข
ผู้ดูแลบอร์ด
นักโพสต์ VIP
********
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3947« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 10:11:08 PM »


ข้อสอบ พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (อีกชุด)

1.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักการที่นำมาใช้ในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่
ก.  หลักในเรื่องลูกหนี้ร่วมตามกฎหมายแพ่ง
ข.  หลักการซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะ เมื่อเป็นการจงใจให้เกิดความเสียหายเท่านั้น
ค.  หลักการซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ เฉพาะเมื่อเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
ง.  ความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว

2. เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงข้อใด
ก.  ข้าราชการ                                                                              
ข.  พนักงาน
ค.  ลูกจ้าง          
ง.  ถูกทุกข้อ

3. หน่วยงานของรัฐ หมายถึงข้อใด
ก.  รัฐวิสาหกิจ                                                                            
ข.  องค์การบริหารส่วนตำบล
ค.  กระทรวง                                                                                
ง.  ทุกข้อเป็นหน่วยงานของรัฐ

4.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการละเมิด ผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวต้องฟ้องใคร
ก.  ฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิด
ข.  ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ผู้ทำละเมิดสังกัด
ค.  ฟ้องทั้งตัวเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด
ง.  ผู้ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิเลือกฟ้องตามความประสงค์

5.  กรณีการกระทำละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด จะถือว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดถูกฟ้องร้องคดีดังกล่าว
ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            
ข.  กระทรวงการคลัง
ค.  เหตุเกิดที่จังหวัดใดให้ฟ้องที่จังหวัดนั้น                          
ง.  กรมการปกครอง

6.  นายภคพงษ์ ทำงานในบริษัทเอกชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก แนวปฏิบัติข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลแห่งละเมิดดังกล่าว
ก.  ผู้ถูกทำละเมิดไม่สามารถฟ้องรัฐวิสาหกิจนั้นได้เนื่องจากไม่ได้ สังกัดรัฐ วิสาหกิจแห่งนั้น ฟ้องได้เฉพาะตัวนายภคพงษ์
ข.  ผู้ถูกทำละเมิดฟ้องรัฐวิสาหกิจนั้นได้เพราะนายภคพงษ์ เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น
ค.  ผู้ถูกทำละเมิดต้องฟ้องกระทรวงการคลังเพราะกฎหมายถือว่ากระทรวงการ คลังเป็น หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด
ง.  ผู้ถูกละเมิดต้องฟ้องบริษัทที่นายภคพงษ์ทำงานอยู่

7.   ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
ข.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเป็นการเฉพาะตัว เห็นว่าตนเองกระทำไปตามหน้าที่ มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้น เรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดี
ค.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องเห็นว่า เรื่องที่ถูกฟ้องเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้น เรียกเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความในคดี
ง.  ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้า หน้าที่ที่ถูก ฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้คดี ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด

8.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คืนได้ในกรณีใด
ก.  กรณีที่การละเมิดจากการจงใจของเจ้าหน้าที่
ข.  กรณีที่การละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
ค.  ไม่สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

9.  ข้อใดถูกต้อง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลแห่งละเมิด
ก.  ทุกคนต้องรับผิดเท่า ๆ กัน
ข.  เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้ว
ค.  เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องร่วมรับผิดในลักษณะของลูกหนี้ร่วม
ง.  ถูกทุกข้อ

10.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว สิทธิจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนคืน มีอายุความตามข้อใด
ก.  6 เดือน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ข.  1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ค.  6 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
ง.  1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

11.  กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความกี่ปี
ก.  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
ข.  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ค.  2  ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
ง.  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

12.  กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด และหน่วยงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับผิดจึงไม่ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีกำหนดอายุความกี่ ปี
ก.  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข.  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ค.  2 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ง.  2 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

13.  ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่า สินไหม ทดแทนสำหรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีคำสั่งไปแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัย  หน่วยงานของรัฐ ผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด
ก.  ฟ้องร้องต่อศาล    
ข.  ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ค.  ไม่มีสิทธิดำเนินการใดเนื่องจากกรณีเป็นอันยุติแล้ว
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

14.  กำหนดเวลาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะ กรรมการกฤษฎีกาในกรณีที่  ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ ต้องร้องทุกข์ภายในกำหนดเวลาตามข้อใด
ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ข.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ค.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ง.  ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

15.  กำหนดเวลาในการพิจารณาคำขอของหน่วยงานของรัฐ ที่ผู้เสียหายได้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
ก.  60 วัน                      
ข.  90 วัน                              
ค.  180 วัน                          
ง.  ไม่มีกำหนดเวลา

**********************************************************

เฉลยข้อสอบ พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1.  ก      
2.  ง      
3.  ง      
4.  ข      
5.  ข      
6.  ค      
7.  ง      
8.  ง
9.  ข      
10.  ข    
11.  ง    
12.  ก    
13.  ง    
14.  ค    
15.  ค

บันทึกการเข้า
kanon
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 10:53:36 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: