ไทย
เมียนม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์
    กศน.อำเภอพระนครฯ
    กศน.อำเภอท่าเรือ
    กศน.อำเภอนครหลวง
    กศน.อำเภอบางบาล
    กศน.อำเภอบางปะหัน
    กศนอำเภอบางปะอิน
    กศน.อำเภอบางซ้าย
    กศน.อำเภอบางไทร
    กศน.อำเภอผักไห
    กศน.อำเภอภาชี
    กศน.อำเภอมหาราช
    กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
    กศน.อำเภอวังน้อย
    กศน.อำเภอเสนา
    กศน.อำเภออุทัย

    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    โรงพยาบาลบ้านแพรก
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
    อบต.คลองน้อย
    สนง.เกษตรอำเภอบ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก


 
 
 

web counter
เริ่มให้บริการ
20 กันยายน 2546
ปรับปรุงล่าสุด
09 กุมภาพันธ์ 2556


ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 : 2015
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอบ้านแพรก และ กศน.ตำบลทุกตำบล
ปฐมนิเทศนักศีกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก
 
ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่บางลิ้งค์อาจยังดูไม่ได้ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ
 


.
 
 

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวการเมือง

ข่าวบันเทิง

ข่าวต่างประเทศ

 

จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด
จิตใจสามัญวิพากย์วิจารณ์เหตุการณ์
แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

"Great minds discuss ideas;
Average minds discuss events;
Small minds discuss people."

 
 
นายประเสริฐ บุญเรือง
เลขาธิการ กศน.
 
 
นายมนตรี ลิมาภิรักษ์
ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
นายอำนาจ โตน้ำ
ผอ.ศูนย์ กศน.อ.บ้านแพรก
 
นายสุริยัญ มีจันทร์
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวนิตยา โสภณพิศ
ครูอาสาสมัครฯ
นางสาวรวิวรรณ วงค์มณี
ครูอาสาสมัครฯ
นางสาวอารี หอมชะเอม
ครูอาสาสมัครฯ
นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบล
นางสาวสุทัชชา แต้นำชัย
ครู กศน.ตำบล
นาวสาวนิตยา เอี่ยมละออ
ครู ศรช.
นางสาวอริศรา มาเหนี่ยง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบล
lertchay_pm@hotmail.com
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรก
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

Tel : 035-386001 Fax: 035-386001