ไทย
เมียนม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิลิปปินส์
    กศน.อำเภอพระนครฯ
    กศน.อำเภอท่าเรือ
    กศน.อำเภอนครหลวง
    กศน.อำเภอบางบาล
    กศน.อำเภอบางปะหัน
    กศนอำเภอบางปะอิน
    กศน.อำเภอบางซ้าย
    กศน.อำเภอบางไทร
    กศน.อำเภอผักไห
    กศน.อำเภอภาชี
    กศน.อำเภอมหาราช
    กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
    กศน.อำเภอวังน้อย
    กศน.อำเภอเสนา
    กศน.อำเภออุทัย

    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    โรงพยาบาลบ้านแพรก
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
    อบต.คลองน้อย
    สนง.เกษตรอำเภอบ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก

 
 
 

เริ่มให้บริการ
20 กันยายน 2546
ปรับปรุงล่าสุด
16 กรกฎาคม 2557


กศน.อำเภอบ้านแพรก
พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 : 2015


ยังไม่มีข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างครับ

 

รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนพฤษภาคม 2557)
รายงานจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีพิเศษ
รายงานการจัดซื้อวัสดุโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล
โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนเมษายน 2557)
รายงานตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างเหมาซ่อมแซม
และปรับปรุงห้องอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดยวิธีตกลงราคา (เดือนมีนาคม 2557)

 

กศน.อำเภอบ้านแพรก ส่งนักกีฬาฟุตบอลแข่งจัดเพื่อคัดเลือก
เป็น ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล
ผู้บริหาร ครู และ นักศึกษา ของ กศน.อำเภอบ้านแพรก จะเข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2556
 


.
 
 

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวต่างประเทศ

 


จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด
จิตใจสามัญวิพากย์วิจารณ์เหตุการณ์
แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

"Great minds discuss ideas;
Average minds discuss events;
Small minds discuss people."

 
 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กศน.
 
 
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
รองเลขาธิการ กศน.
 
 
นายสุรพงษ์ จำจด
รองเลขาธิการ กศน.
 
 
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
นายอำนาจ โตน้ำ
ผอ.กศน.อ.บ้านแพรก
 
นายสุริยัญ มีจันทร์
ครู
 
น.ส.นิตยา โสภณพิศ
ครูอาสาสมัครฯ
น.ส.อารี หอมชะเอม
ครูอาสาสมัครฯ
นายเลิศชาย ปานมุข
ครู กศน.ตำบล
น.ส.ธารา เที่ยงเจริญ
ครู กศน.ตำบล
น.ส.ปนัดดา ตรีวาสน์
ครู ศรช.
น.ส.อริศรา มาเหนี่ยง
ครู ศรช.
น.ส.ปิยธิดา โตประมาณ
ครู ศรช.
น.ส.ธัญรัตน์ อุสาหะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
นายเลิศชาย ปานมุข ครู กศน.ตำบล
lertchay_pm@hotmail.com
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรก
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

Tel : 035-386001 Fax: 035-386001